Wyprawka Pierwszoklasisty – rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ –  ROK SZKOLNY 2022/2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE – PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA 2020/2021

PSO/Wymagania edukacyjne – historia, kl. 4-8
Wymagania edukacyjne – historia, kl. 5
PSO WF 4-8
PSO EDB
Szachy
Wdżwr kl. 4
Wdżwr kl. 5
Wdżwr kl. 6
Wdżwr kl. 7
Wdżwr kl. 8
Wymagania edukacyjne kl. 8 – WOS
Wymagania edukacyjne kl. 5 – język polski (P. Bil-Gurzęda)
Wymagania edukacyjne kl. 6 język polski
PSO z języka polskiego kl. 4-8 (P. Bil-Gurzęda)
PSO WOS kl.8
PSO – język niemiecki kl. 4-8
Wymagania edukacyjne – język niemiecki, kl. 4-6
Wymagania edukacyjne – język niemiecki, kl. 7
Wymagania edukacyjne – język niemiecki, kl. 8
Regulamin Pracowni Informatycznej
Wymagania edukacyjne i PSO – informatyka dla kl. 4-8
Wymagania edukacyjne – język polski, kl. 8
Wymagania edukacyjne – język polski, kl. 7
Wymagania edukacyjne do działów tajemnice przyrody, kl.4
Wymagania edukacyjne – biologia, kl.5
Wymagania edukacyjne – biologia, kl. 6
Wymagania edukacyjne, nowa edycja – biologia, kl 7
Wymagania edukacyjne – biologia, kl. 8
Wymagania edukacyjne – geografia, kl. 5
Wymagania edukacyjne – geografia, kl. 6
Wymagania edukacyjne, nowe – geografia, kl. 7
Wymagania edukacyjne – geografia, kl. 8
PSO – przyroda kl.4, biologia, geografia, kl. 6-8
PSO – wymagania edukacyjne – technika, kl. 4-7
PSO – matematyka, kl.6, 7
PZO – matematyka, kl. 4a, 4b, 6a, 6b, 7b
PSO – chemia, fizyka – kl.7, 8
Wymagania edukacyjne -chemia, kl. 7
Wymagania edukacyjne – chemia, kl. 8
Wymagania edukacyjne – fizyka, kl. 7
Wymagania edukacyjne – fizyka, kl. 8
Wymagania edukacyjne – matematyka, kl. 4
Wymagania edukacyjne – matematyka, kl. 5a, 5b
Wymagania edukacyjne – matematyka, kl. 6b
Wymagania edukacyjne – matematyka, kl. 6a
Wymagania edukacyjne – matematyka, kl. 6
Wymagania edukacyjne – matematyka, kl. 7
Wymagania edukacyjne – matematyka, kl. 7b
PZO – język angielski, kl. 1-3
PZO – język angielski, kl. 4-8
Wymagania edukacyjne – język angielski klasa1
Wymagania edukacyjne – język angielski klasa 2
Wymagania edukacyjne – język angielski klasa 3
Wymagania edukacyjne – język angielski klasa 4
Wymagania edukacyjne – język angielski klasa 5
Wymagania edukacyjne – jézyk angielski klasa 6
Wymagania edukacyjne – język angielski klasa 7
Wymagania edukacyjne – język angielski klasa 8
Religia – wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla klas 4-6 SP
Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania- religia, kl. 1-3
PSO – religia
Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne kl. 1
Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym, kl. 2
Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

NOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE – ROK SZKOLNY 2021/2022 (pozostałe wymagania oraz PSO/PZO jak w roku szkolnym 2020/2021.)

WYMAGANIA EDUKACYJNE, PSO, PZO – ROK SZKOLNY 2022/2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE, PSO – ROK SZKOLNY 2023/2024

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH WSPOMAGAJĄCYCH

PLAN ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH