nauczanie przedszkolneElżbieta Kowalska
Alina Kowalik
Natalia Bondalska
nauczanie zintegrowaneEwa Malawko
Ewa Popek
Marika Wróbel
religiaKatarzyna Pieczyńska
język polskiBeata Bil-Gurzęda
Monika Czarnecka –Schelenz
Hanna Gulińska
język angielskiElwira Wasiewicz
Karolina Kwiatkowska
język niemieckiMałgorzata Walczykiewicz
historia
wiedza o społeczeństw
a
Roman Organiściak, Beata Bil-Gurzęda
Beata Bil-Gurzęda
wychowanie do życia w rodzinieRoman Organiściak, Beata Bil-Gurzęda
matematykaIrena Nowak
Urszula Potaś
fizykaIrena Nowak
chemiaIrena Nowak
biologiaMałgorzata Gadzińska
geografiaMałgorzata Gadzińska
przyrodaMałgorzata Gadzińska
informatykaMałgorzata Walczykiewicz
plastykaHanna Gulińska, Ewelina Zawodna
muzykaKalina Piechowiak, Ewelina Zawodna
technikaMałgorzata Gadzińska, Ewelina Zawodna
wychowanie fizycznePatrycja Kokott
Roman Organiściak
koła zainteresowańMałgorzata Walczykiewicz
Ewelina Zawodna
świetlicaEwelina Zawodna
Dorota Feręc
Elwira Wasiewicz
Iwona Król
Karolina Kwiatkowska
Małgorzata Walczykiewicz
świetlica środowiskowaEwelina Zawodna
Roman Organiściak
Iwona Król
Małgorzata Walczykiewicz
bibliotekaMonika Czarnecka -Schelenz
logopedaHanna Gulińska, Dorota Feręc
pedagogDorota Feręc, Patrycja Kokott

pedagog specjalny Marika Wróbel

psycholog Anna Budnik