Nauczyciele:

Beata Bil-Gurzęda – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Monika Czarnecka-Schelenz – język polski, biblioteka

Małgorzata Gadzińska – przyroda, biologia, geografia, technika

Martyna Grześkowiak – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Hanna Gulińska – język polski, plastyka,

Alina Kowalik – wychowanie przedszkolne

Elżbieta Kowalska – wychowanie przedszkolne

Iwona Król – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Karolina Kwiatkowska – język angielski

Ewa Malawko – nauczanie początkowe

Irena Nowak – matematyka, fizyka, chemia

Roman Organiściak – historia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

Kalina Piechowiak – muzyka

Katarzyna Pieczyńska  – religia

Ewa Popek – nauczanie początkowe

Urszula Potaś – matematyka

Małgorzata Walczykiewicz – język niemiecki, informatyka

Elwira Wasiewicz – język angielski

Marika Wróbel – nauczyciel początkowe

Ewelina Zawodna  – plastyka, technika, muzyka

Specjaliści

Anna Budnik  – psycholog

Dorota Feręc – logopeda, pedagog

Patrycja Kokott – pedagog. logopeda

Hanna Gulińska – logopeda

Roman Organiściak  – gimnastyka korekcyjna

Martyna Grześkowiak, Małgorzata Walczykiewicz, Iwona Król, Natalia Bondalska – oligofrenopedagodzy

Marika Wróbel – socjoterapeuta, pedagog specjalny

Dorota Feręc, Martyna Grześkowiak – terapeuci pedagogiczni

Wychowawcy świetlicy

Dorota Feręc

Iwona Król

Karolina Kwiatkowska

Małgorzata Walczykiewicz

Elwira Wasiewicz

Ewelina Zawodna