Rok szkolny 2021/2022

Nauczyciele:

Beata Bil-Gurzęda – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Monika Czarnecka-Schelenz – język polski

Małgorzata Gadzińska – przyroda, biologia, geografia, technika

Martyna Grześkowiak – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Grażyna Grzybowska – wychowanie fizyczne, biblioteka

Hanna Gulińska – język polski, plastyka

Alina Kowalik – wychowanie przedszkolne

Elżbieta Kowalska – wychowanie przedszkolne

Iwona Król – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Karolina Kwiatkowska – język angielski

Ewa Malawko – nauczanie początkowe

Irena Nowak – matematyka, fizyka, chemia

Roman Organiściak – historia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, szachy

Kalina Piechowiak – muzyka

Katarzyna Pieczyńska  – religia

Paweł Piniarski – wychowanie fizyczne

Ewa Popek – nauczanie początkowe, matematyka

Urszula Potaś – matematyka

Danuta Tyborowska – nauczanie początkowe

Małgorzata Walczykiewicz – język niemiecki, informatyka

Elwira Wasiewicz – język angielski

Marika Wróbel – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Ewelina Zawodna  – plastyka, technika

Specjaliści

Monika Brzana  – surdopedagog

Anna Budnik  – psycholog

Karolina Szczepańska – pedagog

Dorota Feręc – logopeda

Hanna Gulińska – logopeda

Barbara Nowakowska  – gimnastyka korekcyjna

Martyna Grześkowiak, Danuta Tyborowska, Małgorzata Walczykiewicz, Iwona Król- oligofrenopedagodzy

Marika Wróbel – socjoterapeuta

Dorota Feręc, Martyna Grześkowiak, Ewa Malawko, Danuta Tyborowska – terapeuci pedagogiczni

Wychowawcy świetlicy

Dorota Feręc,

Martyna Grześkowiak,

Iwona Król,

Karolina Kwiatkowska,

Paweł Piniarski,

Elwira Wasiewicz,

Ewelina Zawodna