2019 – 2022

PROGRAM ERASMUS + EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA KA2 – PARTNERSTWO STRATEGICZNE

Numer projektu: 2019-1-CZ01-KA229-061391

Tytuł projektu: „CLIL ponad granicami – baw się i ucz”

Projekt rozpoczął się 01.09.2019 r. i zaplanowany był na dwa lata, czyli do 31.08.2021 r. Ze względu na pandemię COVID projekt został wydłużony o rok, aby umożliwić uczestnikom zrealizowanie spotkań międzynarodowych. Realizowany przy współpracy szkoły ze Słowacji (Základná škola A. Sládkoviča Sliač), Czech (Základní škola Přimda) oraz Serbii (OŠ „Despot Stefan Visoki“ Despotovac). Szkoła z Czech jest głównym koordynatorem. 

Główne cele projektu to: 

CELE HORYZONTALNE:

  • Wspieranie osób w zdobywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji
  • Zrównoważone inwestycje, jakość i wydajność systemów edukacji, szkoleń i młodzieży

EDUKACJA SZKOLNA:

  • Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków 

Tematy, które porusza projekt:

  • Edukacja międzykulturowa / międzypokoleniowa i uczenie się (przez całe życie)
  • Kwestie regionu i współpraca
  • Nauczanie i uczenie się języków obcych

Projekt podzielony jest na następujące tematy:

Geografia, Chemia, Informatyka, Historia i kultura, Matematyka, Biologia, Sport, Prace ręczne, Fizyka, Muzyka, Język ojczysty i Literatura.

„CLIL ponad granicami – baw się i ucz” – produkty końcowe

BROSZURY

Geography (places of our countries worth visiting): https://www.calameo.com/read/0060017831713bd5ecef7 

Chemistry (manual with simple experiments): https://www.calameo.com/read/006001783e16a20001d39 

Maths (Maths tasks and riddles): https://www.calameo.com/read/006001783d7cc99493219 

Manual training (instructions how to create different decorations etc., recipes): https://www.calameo.com/read/0060017838917c99a3a68 

Art (instructions for different art techniques): https://www.calameo.com/read/006001783cfe673f51d48 

P. E. (children’s games): https://www.calameo.com/read/006001783822ee8218f0a 

Physics (manual with simple experiments): https://www.calameo.com/read/006001783021401e7057c 

Music (our common songbook): https://www.calameo.com/read/006001783533c8b03ff2a 

Languages and literature (our common comic book): https://www.calameo.com/read/0060017836694520ef9c9 

Five-languages CLIL dictionary (vocabulary for all the 12 subjects): https://www.calameo.com/read/006001783758d40445014 

ICT (presenations and videos)

https://docs.google.com/presentation/d/146PuSlPJpmCCFijsi7GVl_mbopYV6F-2_DyL13a4lWQ/edit#slide=id.g7112fd8de8_0_0

https://docs.google.com/presentation/d/1yO0XTIE4iemREFeEevkRWt2EAT0yU4II9LtzMBiXaD8/edit#slide=id.g7112fd8de8_0_0

https://docs.google.com/presentation/d/1qFXYOHVPLZji4VMvp9xk3rdxwvgl4d0mXqxZAJzVMYU/edit#slide=id.g7124c4b386_0_2

https://docs.google.com/presentation/d/146LZ1viSmh_C3aF8dFm-4iwDxdQZ0WfjjyTbg_1HR5E/edit#slide=id.p1 

 https://docs.google.com/presentation/d/1DGBJ-9tw0pXFQLpT6p14WfKTUkZ8IsTqRMjFV0UgaSI/edit#slide=id.p1

Physics dictionary

https://docs.google.com/document/d/1Z6DGw9eEmZZkv9v-czmIMGWw9ZA3ej9oiBbSAlPAVp0/edit

Physics brochure

https://docs.google.com/document/d/1uaZEPNnuERteHVojUlusw_ZojTh8wiumo-0kpIpw5iI/edit

Chemistry dictionary

https://docs.google.com/document/d/16kttaZ7Ue9g9oi6CflK-oQoZOvt5ehKY–c-Hr2XFpQ/edit

Chemistry brochure

https://docs.google.com/document/d/1ptQOzKNH4xB7o9twzHjsGai_xy4K6q_z2GhFVgVxX-A/edit#heading=h.3g9foctj7gcz

Padlet for History (monuments and sights of our countries):

https://padlet.com/andelvaleckova/sightseeing 

Padlet for Biology (natural sights of our countries):

https://padlet.com/andelvaleckova/nature 

Biology dictionary

https://docs.google.com/document/d/1Bqpfikd9BiF5vA50yPeFMD2Kq8vWOJHWMteD-NM5XoM/edit

Video about our project activities:

https://www.youtube.com/watch?v=FUh9F9IqF94 

Our common TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/91440/home