„CLIL ponad granicami – baw się i ucz”

Projekt rozpoczął się 01.09.2019 r. i zaplanowany był na dwa lata, czyli do 31.08.2021 r. Ze względu na pandemię COVID projekt został wydłużony o rok, aby umożliwić uczestnikom zrealizowanie spotkań międzynarodowych. Realizowany jest przy współpracy szkoły ze Słowacji (Základná škola A. Sládkoviča Sliač), Czech (Základní škola Přimda) oraz Serbii (OŠ „Despot Stefan Visoki“ Despotovac). Szkoła z Czech jest głównym koordynatorem. 

Główne cele projektu to: 

CELE HORYZONTALNE:

  • Wspieranie osób w zdobywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji
  • Zrównoważone inwestycje, jakość i wydajność systemów edukacji, szkoleń i młodzieży

EDUKACJA SZKOLNA:

  • Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków 

Tematy, które porusza projekt:

  • Edukacja międzykulturowa / międzypokoleniowa i uczenie się (przez całe życie)
  • Kwestie regionu i współpraca
  • Nauczanie i uczenie się języków obcych

Projekt podzielony jest na następujące tematy:

Geografia, Chemia, Informatyka, Historia i kultura, Matematyka, Biologia, Sport, Prace ręczne, Fizyka, Muzyka, Język ojczysty i Literatura.