ROK SZKOLNY 2022/2023

Założenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy
Zmysłami” II edycja
Cele projektu
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest
innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.
Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata
wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.
Cele szczegółowe:
 Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej
i zmysłów;
 Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji
edukacyjnych;
 Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego
ciała;
 Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną
wymianę doświadczeń.
Czas realizacji projektu: 1.10.2022 – 31.05.2023 r.

Zadania realizowane w ramach Ogólnopolskiego Projektu
Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”
Zadania:
Październik – Sensoryczny spacer
Listopad – Sensoryczna matematyka
Grudzień – Sensoryczne ozdoby świąteczne
Styczeń – Wzrok
Luty – Slime
Marzec – Sensoryczne kodowanie
Kwiecień – Smak i węch
Maj – Ścieżka sensoryczna