1526– W Archidiecezji Gnieźnieńskiej istniało 81 szkół, między innymi w sąsiednim Brudzewie i Odrowążu (prawdopodobnie również w Mielżynie).


1608– Pierwszy zapis o szkole w Mielżynie w aktach archiwum Konsystorza Gnieźnieńskiego.


22.02.1697– Wizytacja parafii i informacja o niedostatkach w szkole.


14.01.1850– Organizacja nowej szkoły elementarnej dwuoddziałowej.


18.08.1850–  Założenie przez ks. H. Kaoszuckiego czytelni dla dzieci szkolnych i ludu w Mielżynie.


20.08.1868–  Regencja Królewska pozwoliła na utrzymanie jednego nauczyciela.


22.10.1871– Założenie „Szkółki niedzielnej” dla dorosłych.


6.05.1872– Rewizja szkół dekanatu powidzkiego przez Prusaków, pomyślne zdanie egzaminu w języku niemieckim przez uczniów szkoły w Mielżynie.


6.12.1874– Zebranie Towarzystwa Oświaty w Mielżynie.


23.03.1881– Zapadły się gliniane ściany w tutejszej szkole.


10.10.1886– Poświęcenie nowego gmachu szkolnego w trzech klasach.


12.02.1888– 1000-osobowy wiec na spichlerzu dominalnym dziedzica Biłażewskiego w sprawie języka polskiego.


10.08.1891– Prywatna nauka języka polskiego w tutejszej szkole.


1919– Pierwsza organizacja szkoły polskiej po odzyskaniu niepodległości, kierownikiem p. Mądrach.


1920– Kierownikiem szkoły zostaje p.M. Bielanów.


18.08.1923– Nowy kierownik szkoły p. Andrzej Dziadziak.

5.02.1925– Szkoła w Mielżynie Starym wraz z całym majątkiem przyłączona dekretem władzy świeckiej do szkoły w Mielżynie z dn. 1.02.1925.


1.09.1927– Zlikwidowano szkołę powszechną w zakładzie Sióstr Dominikanek.


1.10.1928– Nowym kierownikiem szkoły został p.Franciszek Grusza.


12.09.1939–  Zakwaterowanie wojsk niemieckich w szkole.


1942-22.01.1945– W budynku szkoły stacjonowały oddziały Hitler Jugend.


1939-45– Dzieci polskie z Mielżyna uczęszczają do szkoły w Mąkownicy.


22.02.1945– Zorganizowanie szkoły przez siostrę Anuncjate- Leokadię Raiczak, dominikankę.


6.03.1945– Powrót kierownika p. F. Gruszy z Małopolski.


15.09.1949– Kierownikiem szkoły został p. Czesław Szymański.


5.09.1954 – Kierownictwo szkoły objął p. Lech Siekierski.

.
1963– Przejęcie przez Szkołę Podstawową w Mielżynie opieki nad Miejscem Straceń.


1.09.1964– Kierownikiem szkoły zostaje p.Eugeniusz Druściel.


1.09.1966– Objęcie kierownictwa szkoły przez p.Juliana Gruszkę.


1.09.1970– Kierownikiem, następnie dyrektorem szkoły została p. mgr Janina Fałdzińska.


29.12.1970– Nadanie szkole w Mielżynie imienia Powstańców Wielkopolskich 1918/19.


30.12.1976– Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski i społecznośc Mielżyna sztandaru dla tutejszej szkoły.


1984– Powołanie przez p.Dyrektor J. Fałdzińską społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły.


15-16.01.1986– Przywóz pierwszych cegieł na budowę szkoły.


9.05.1988– Położenie fundamentów pod nową szkołę.

22.12.1994– Koronacja sztandaru szkolnego.

1.06.1995– Oddanie do użytku zielonej Sali gimnastycznej na boisku szkoły.


7.09.1996– Uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nowej szkoły.


19.06.1997– Pierwszy dzień sportu w nowej szkole.

9.06.2001– Piknik w Zagórowie.


2001– Pierwszy test gimnazjalny.


7.01.2002– 20-lecie pracy p. Michała Bocheńskiego.

12.05.2003-Forum Europejskie w szkole z udziałem Minister Edukacji Narodowej i Sportu p. dr Krystyną Łybacką.


10.2003– Wprowadzenie planu budowy sali gimnastycznej.


11.2004– Odbiór techniczny sali sportowej w Mielżynie.


21.01.2005– Inauguracja hali, ufundowanie tablicy przez Państwo Zawodnych.


22.06.2007– W Zespole Szkolno-Przedszkolnym uroczyste zakończenie roku szkolnego wraz z odejściem na emeryturę Pani Dyrektor Janiny Fałdzińskiej.


4.09.2007– Nowym Dyrektorem szkoły zostaje Pani mgr Urszula Potaś. Wprowadzenie mundurków szkolnych.


8.06.2008– Pierwszy piknik rodzinny w Mielżynie.


28.10.2008– Pierwsze pasowanie na ucznia przez Panią Dyrektor Urszulę Potaś. Zniesienie mundurków szkolnych.

16.12.2010– Obchody z okazji 40.rocznicy nadania szkole im. Powstańców Wielkopolskich.