Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mielżynie  od 01.09.2007 roku jest Pani mgr Urszula Potaś, nauczyciel dyplomowany.
Pani Dyrektor jest nauczycielem matematyki.Pani Dyrektor podczas obchodów 40. rocznicy nadania szkole im. Powstańców Wielkopolskich, 16.12.2010r.

Urszula Potaś – dyrektor
Beata Bil-Gurzęda – wicedyrektor