1. Justyna Pijaczyńska

sekretarz

2. Agnieszka Dardzikowska

główna księgowa

4. Panie kucharki i intendentka

Joanna Wieczorek

Monika Dżygała

5. Pracownicy obsługi

Dorota Chyblewska

Agnieszka Słowińska

Wiesława Mikołajczak

Marta Stefankiewicz

Justyna Bondalska

Paulina Łykowska

Leszek Szczepański

Joanna Sikorska