W ramach projektu Erasmus Plus „Od Barteru do Bitcoina – Handel Kołem się Toczy” w okresie od 1.11.2019 r. do 31.08.2022 r. współpracując ze szkołami z Hiszpani, Grecji, Bułgarii oraz Czech (tytko na eTwinningu) wypracowaliśmy zarówno rezultaty miękkie, jak i twarde.

Ankieta „Kim chcesz zostać w przyszłości” (część uczniów wypełniła ją w języku niemieckim, część w języku angielskim). Została ona rozesłana do wszystkich naszych uczniów na początku i w końcowej fazie projektu. Jej celem było zbadanie nastawienia uczniów do pracy, a zwłaszcza tego, jak zmieniało się ono w trakcie realizacji projektu. Dokładniej, chcieliśmy ustalić, czy osiągnęliśmy cele projektu, czyli czy nasi uczniowie mieli jasne wyobrażenie o swoim przyszłym życiu zawodowym. Wzięło w nim udział około 300 uczniów. Warto zauważyć, że bardzo wysoki odsetek (ponad 80 procent ankietowanych) daje jasny obraz obszaru zawodowego, w którym chce później pracować. Zapytani o to, jaką pracę chcieliby wykonywać lub jaką pracę lubią, stało się jasne, że byli w stanie wyrazić swoje upodobania lub niechęci, że byli świadomi tego, jakiej pracy chcą, lub jaka odpowiadaja ich umiejętnościom. Uderzające było również to, że bardzo duża liczba wyrażała chęć współpracy z innymi ludźmi w ich życiu zawodowym, co jest najważniejszą kompetencją, zaliczaną do tzw. „umiejętności XXI wieku”, a mianowicie współpracy i umiejętności pracy w zespole. Dzięki projektom eTwinning i Erasmus+ nasi uczniowie nabywają takich umiejętności jak: samodzielność, inicjatywa, krytyczne myślenie itp. W międzyczasie nasi uczniowie dowiedzieli się też tego, co jest dla nich ważne w życiu zawodowym, jak wyobrażają sobie swoje środowisko pracy, jakie są ich mocne i słabe strony. Ale dużą zaletą jest również to, że potrafią napisać CV, wiedzą, jak założyć firmę i posiadają informacje na temat wielu zawodów z przeszłości i przyszłości. Ważne jest to, by poprzez prezentacje, coaching, konsultacje, seminaria i warsztaty, które miały miejsce w trakcie trwania projektu, potrafili wdrożyć posiadaną wiedzę i umiejętności w działanie w nowym środowisku, by wzmacnili swą pewność siebie, mieli odwagę stawić czoła wyzwaniom, by później znaleźć odpowiednią dla siebie pracę. Warto również wspomnieć, że większość uczniów uważa, że ​​ich udział w projekcie wpłynie pozytywnie na ich życie zawodowe.

Wypracowaliśmy również rezultaty końcowe twarde, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić:

eBook

https://read.bookcreator.com/Cz9ge28qWrVu9UoiYcffhc5sBdw2/lzmvEDCqT4ym9YzcQPc3R

Blog

https://erasmusplus2019-1-pl01-ka229-065794.blogspot.com/p/safety.html

Website of our project – article

https://seezunge.wixsite.com/website-1

Seven Language Trade Dictionary
https://www.youtube.com/watch?v=iD6238ai0sw&t=1s&ab_channel=Ma%C5%82gorzataWalczykiewicz

7-language dictionary developed by all partners, drawings made by Agata Wędkowska from the School in Mielżyn

https://docs.google.com/document/d/1KeIVoIxRdRb0hSv7g3Eg9-4qSnol8jcEJf2pNEXzDzE/edit?usp=sharing

Brettspiel/ board game

Quizy

https://erasmusplus2019-1-pl01-ka229-065794.blogspot.com/p/unsere-spiele-auf-quizizz.html

Lexikon der Berufe/ Professions lexicon

https://docs.google.com/presentation/d/1htTfQ3xUoZCvTcmM6hWFU_u1I4gHFhaJNoUEHPosId0/edit?usp=sharing

Short summary of our project  Erasmus Plus “From Barter to Bitcoin – The wheel trade is going on”

Use in teaching Games related to trade – Erasmus Plus „Trade” project

eBook of Craftsmen Guilds in English and German

https://drive.google.com/file/d/1CKk5PSkMmR95f_V9jAv3nF5DemFsib9Z/view

Nearpod is a collaborative interactive presentation platform to stream

https://docs.google.com/document/d/1ck04M6ZZsdQH5rWoQdiEdWHvHdWNh7RNgajLN3HXSMA/edit?usp=sharing

„Web 2.0 – moderne Kommunikationsmittel nutzen“ freigeben

https://docs.google.com/document/d/1-bjS4rVxlvpAn4iZ2BPj9kEvDqwf4eJDbCvWR5U_SCk/edit?usp=sharing

JOBS OF THE FUTURE

Neue Berufe

E+ Trade Routes in our countries – From Barter to Bitcoin – The wheel trade is going on

THINGLINK

THE ANCIENT ROADS https://www.thinglink.com/scene/1264274326606053378 OF TRADE

PORTS in Greece https://www.thinglink.com/scene/1321833281666154498

HERMES: THE ANCENT GOD OF TRADE

OUR COUNTRIES

https://docs.google.com/presentation/d/1xezF3H86fyRe8Rkws_1I1PtQFeaXk0ci7AvS6pkzPgg/edit?usp=sharing

Topic 1: The history of trade in our countries

https://docs.google.com/presentation/d/1HQ7PX-tept-2-MV5Fb5q-b23a1MCqQMRX9CUulKl5MY/edit?usp=sharing

Topic 2: Trade routes

https://docs.google.com/presentation/d/1HQ7PX-tept-2-MV5Fb5q-b23a1MCqQMRX9CUulKl5MY/edit?usp=sharing

Topic 4: Goods Coins Trade Erasmus

https://docs.google.com/presentation/d/1H5JMYUNeI1sKru5F8nWg4SBmS58l12geXvfLjTZoFC0/edit?usp=sharing

Topic 7: Influence of trade on development of our countries

https://docs.google.com/presentation/d/1gFkBEw-40_8VRc9fkN-JSi_nKq7H8NfyYlNbOI_b6_s/edit?usp=sharing

Topic 8: Security on the Internet – sales and purchases.

https://docs.google.com/presentation/d/1K5FHhsBkf0C6nbRI8xO0PoZ32WBeSNs2GzMQL6NNTXY/edit?usp=sharing

Online meeting – Internet Safety Day – 08.02.2022

https://docs.google.com/presentation/d/1_qsuteqW899TMoBsciZuY22mfE71pTcfsXr6s1PMXTo/edit?usp=sharing

Old professions

https://docs.google.com/presentation/d/1uFzY40HLDGXyv5UPuVAR3-6hGBVIP7493D2aoipTtD0/edit?usp=sharing

Workshop: making St John’s Wort oil

Workshop: hand made marmalade

Making Bread

VISIT IN A BEE MUSEUM-ENTERPRISE

RM TV: To Spain and back/ RM TV: До Испания и обратно

Dissemination of the Erasmus Plus „Trade” project in Poland 21.06.22

Dissemination of dictionary and coin album – Application of the Clil method – Erasmus Plus „Trade”

https://docs.google.com/document/d/1zpq45Ywysqkr-URu8PZZdICQ_YafAbC-eUbkBttxUl0/edit?usp=sharing

Kamishibai Dissemination and Evaluation of Erasmus Plus 'Trade’ Mielżyn, Poland

Open lessons at school in Mielżyn on 24.01.2020

„Dissemination of the trade project on 01/07/2021”

https://docs.google.com/presentation/d/1ULK4aVWpNEZmotbW-Z3nGTj3Cxi7y-h8UuarRZx77iI/edit?usp=sharing

 1. Community building tools/ Werkzeuge zum Aufbau von Gemeinschaften (Narzędzia budowania społeczności)

Interactive map

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1GWWrB6ZrgNYvNbCoupyGDEiyE6BPWcT4&ll=43.83024552197517%2C5.443298828071136&z=4

Padlet “Alte Berufe”

https://padlet.com/walczgosia/v984p5svvyxx1zd1

Padlet “Es weihnachtet so sehr”

https://padlet.com/svalkan/i2zyggzo7gl53m2u

Social Media: Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, YouTube von unseren gemeinsamen Aktivitäten

Interviews im Fernsehen, Radio, digitale Zeitungen

The first meeting of young people in December 2019 – getting to know each other, singing Christmas carols in their own languages

RM TV: Ученици представиха проекти по Еразъм+/ RM TV: Students presented Erasmus+ projects

https://erasmusplus2019-1-pl01-ka229-065794.blogspot.com/p/dessimintion-des-projekts.html

Witkowskie Wiadomości Samorządowe

https://www.witkowo.pl/biuletyn/wws_2022-07.pdf  (Seite 18)

 1. Feedback from participants/ Feedback von Teilnehmern  (Informacje zwrotne od uczestników)
 • Umfragen von Lanzarote, Athen, Vratsa, Mielżyn, von ganzem Projekt, Resultate von der Umfrage über die Berufberatung

Results Final evaluation

https://docs.google.com/document/d/1HlyQDfLmxyA389-xb3bLz4p5PfFMUO32jFAMT5HgcUk/edit?usp=sharing

Skype conference after the first meeting in Lanzarote – 01/24/2020

Erasmus+ Visit to Lanzarote (January 2020)

Release „Presentation of 2 mobility in Greece”.

https://docs.google.com/presentation/d/16KXc9_TBjif8L0PpvCdrg1j72Pe9UebGERvzzsPQvxY/edit?usp=sharing

Film – Spotkanie w Grecji/ Meeting in Greece/ Treffen in Griechenland

„Assessment meeting for the 2nd Mobility in Greece“

https://docs.google.com/presentation/d/1NNt6hScEzqnw0VCzrPZLtl-b1G0R6zctPyjTE59m2dQ/edit?usp=sharing

Meeting in Bulgaria from 26.03.22 to 03.04.22

Conference after the meeting in Bulgaria

https://docs.google.com/presentation/d/1U_GEthPVrIHEEBe8UXrz70NFKAJeTqUsTQ6dtfjqq64/edit?usp=sharing

Results of the meeting in Bulgaria

https://docs.google.com/document/d/1UaYgonhaFihzs8U9OHuF2qTB9eM_ZIgMFGnmy4phq2U/edit?usp=sharing

Meeting in Poland – Erasmus Plus „The wheel trade is going on – Od Barteru do Bitcoina”

Evaluation of the meeting in Poland, Mielżyn – Erasmus Plus „Trade” – 23.05.2022

„Results Evaluation – Meeting in Poland

https://docs.google.com/document/d/1LwhaEYKFYv5JCP31uZ0GEcYedGTfv2RyjmVtyxqZQhk/edit?usp=sharing

Evaluation of Topic 11, 12, 14 – Project Erasmus Plus „Trade”

Results Evaluation of topics: 11 (The future professions. Career guidance – what will I be in the future?), 12 ( The future professions -IT branch), 14 (The future professions).

https://docs.google.com/document/d/1MIFcDItr0x90582DvH-JjOVwlqb-DdXTj346xtsiC-Y/edit?usp=sharing

Evaluation Easter topic 6

https://docs.google.com/presentation/d/14Z1b7IQ_08bCbDLR1UPZCHOsBZdwaPH6mzTseq_OCMg/edit?usp=sharing

 1. Direct effect on participants and project partners/ Direkte Wirkung auf Teilnehmer und Projektpartner (Bezpośredni wpływ na uczestników i partnerów projektu)

Short summary of our project  Erasmus Plus “From Barter to Bitcoin – The wheel trade is going on”

Handicraft workshops on the East

https://docs.google.com/presentation/d/1zSZ6lDr5X9JHiLePj8V05uFdDdu_TwE6y9xCPVuu_Mk/edit?usp=sharing

„Workshops in Mielżyn 5.03.2020”.

https://docs.google.com/presentation/d/1sceHVQ8stj3V78M1XV1AjNjNrbsff6KGHnY5sVbX9ss/edit?usp=sharing

Evaluation of our project Erasmus Plus „From Barter to Bitcoin – The wheel trade is going on”.

OUR PRODACTIONS FOR THE CRISTMAS BAZAAR.12 Gymnasio Acharnes

Handwärkliche Workshops zum Ostern in Szkoła Podstawowa in Mielżyn/ Easter craft workshops in Szkoła Podstawowa in Mielżyn

Poland – Trip to Biskupin 29.09.2020

Die Sicherheit im Internet – Tag der Sicherheit im Internet  8.02.2022/ Internet Safety – Internet Safety Day  8.02.2022

Weihnachtenworkshops Erasmus 

Im November und Dezember 2021 haben die Schüler aus Mielżyn an vielen Weihnachtsworkshops teilgenommen. Sie haben das im Rahmen des Projektes „Od Barteru do Bitcoina – Handel kołem się Toczy/ Von Güterschaft bis Bitcoin – der Handel rollt weiter/ From Barter to Bitcoin – The wheel trade is going on – Od Barteru do Bitcoina – Handel Kołem się Toczy „.

In November and December 2021, students from Mielżyn took part in many Christmas workshops. They did this as part of the project „Od Barteru do Bitcoina – Handel kołem się Toczy/ From barter to Bitcoin – The wheel trade is going on – Od Barteru do Bitcoina – Handel Kołem się Toczy ” .

Vorstellung – Einkauf – Verkauf/ Berufe der Vergangenheit in 3 Sprachen/ Zawody Przeszłości

Die Vorstellung und der Film wurden im Rahmen des Projektes Erasmus Plus „Von Güterschaft bis Bitcoin – der Handel rollt weiter – From Barter to Bitcoin – The wheel trade is going on – Od Barteru do Bitcoina – Handel Kołem się Toczy „. Die Zeichnungen zu diesem Film hat Agata Wędkowska gemacht. 

The performance and film were made as part of the Erasmus Plus project „From Barter to Bitcoin – The wheel trade is going on – Od Barteru do Bitcoina – Handel Kołem się Toczy”. The drawings for this film were made by Agata Wędkowska

Karagiozis (Schattentheater)

A video showing old professions and scenes played in 3 languages ​​by students from Mielzyn.

VISIT IN THE MUSEUM OF MONEY

CHRISTMAS BAZAAR

VOCATIONAL TRAINING

Online meeting – Our countries

Verbreitung von unserem Projekt/ Distribution of our project

https://docs.google.com/document/d/137rYGqtuUVOR2UZwOPSTpgUFyScsh5Gk/edit?usp=sharing&ouid=107703820250137886945&rtpof=true&sd=true

Im spanischen Fernsehen

Presse

 1. https://www.lancelotdigital.com/municipios/alumnos-de-grecia-polonia-y-bulgaria-visitan-el-ayuntamiento-de-arrecife
 2. https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/sociedad/alumnos-grecia-polonia-bulgaria-visitan-ayuntamiento-arrecife/20200113142848216262.html
 3. https://www.diariodelanzarote.com/noticia/alumnos-de-grecia-polonia-y-bulgaria-visitan-el-ayuntamiento-de-arrecife
 4. https://www.laprovincia.es/lanzarote/2020/01/15/alumnos-polonia-bulgaria-grecia-participan-8343118.html
 5. http://www.noticiasdelanzarote.com/municipios/arrecife/50212-alumnos-de-grecia-polonia-y-bulgaria-visitan-el-ayuntamiento-de-arrecife
 6. https://www.biosferadigital.com/articulo/sin-categoria/gloria-moreno-guardia-civil-sargento-del-seprona-y-mujer/20200115095810089314.html
 7. https://elpejeverde.com/noticias/lanzarote/9912-estudiantes-de-bulgaria-polonia-y-grecia-visitan-el-cabildo
 8. https://www.elperiodicodelanzarote.com/sociedad/31599-alumnos-de-grecia-polonia-y-bulgaria-visitan-el-ayuntamiento-de-arrecife
 9. Bulgarien

https://www.rmtv.bg/bg/uchenitsi-predstaviha-proekti-po-erazam/?fbclid=IwAR0_RfkEFcozUkmN4XiZFuJ-db6v2InEMFWV4WDBxYyhebzpXs270fqFkn0

https://www.bulnews.bg/article/384903?fbclid=IwAR37AndVKA7JR7Wq74G1a2aVIeW2Hg4–Y8tRheM5-UY1Y0kArT-XEHbGD8

https://rmtv.bg/bg/do-ispaniya-i-obratno/?fbclid=IwAR2Zy_0K6dem2JoqCkNbyyWOQXOvDb-hX582kqkLoAuz10svLKZOdpTXFsg#.XishOkmXyrw.facebook

Zapraszamy do korzystania z nich!