INNOWACJA PEDAGOGICZNA

programowo-metodyczna

Temat innowacji:

“Teatrzyk Kamishibai w języku polskim, angielskim, niemieckim - rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kreatywności oraz kompetencji językowych”.

Program innowacji programowo-metodycznej wspomagającej rozwój intelektualny dziecka, kompetencje językowe, wzbogacenie słownictwa i kreatywność poprzez wykorzystanie teatrzyku kamishibai, technik plastycznych lub technologii komputerowej.

Termin realizacji: październik 2021 - czerwiec 2022 r. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku lub następnych latach.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych (z języka angielskiego, niemieckiego, edukacji polonistycznej, edukacji plastycznej, plastyki, koła informatyczno …

Czytaj więcej Innowacja Kamishibai

Dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się do zbiórki dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Katarzynowie. Tym razem udało nam się uzbierać 101 kg karmy (mokrej oraz suchej) oraz koce i ręczniki.

Cieszymy się, że los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły.

Zachęcamy do dalszych działań i pomocy!

Organizatorki akcji: Małgorzata Gadzińska i Irena Nowak

Czytaj więcej Podziękowanie za zbiórkę karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska!

W grudniu odbyła się w naszej szkole świąteczna zbiórka charytatywna pod nazwą “Paczuszka dla Maluszka”. Jest to akcja organizowana przez Fundację Małych Stópek na rzecz dzieci w domach samotnej matki, domach dziecka i hospicjach w całej Polsce. 

Według szacunków Fundacji Małych Stópek w tegorocznej edycji akcji “Paczuszka dla Maluszka” zebrano artykuły kosmetyczne o łącznej wartości ponad 10 mln złotych.  Nasza szkoła ma swój skromny udział w tym sukcesie. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę: naszym uczniom, ich rodzicom, dyrekcji i gronu pedagogicznemu. Jednocześnie zachęcamy do dalszych takich działań, bo dobro wraca!