INNOWACJA PEDAGOGICZNA

programowo-metodyczna

Temat innowacji:

“Teatrzyk Kamishibai w języku polskim, angielskim, niemieckim – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kreatywności oraz kompetencji językowych”.

Program innowacji programowo-metodycznej wspomagającej rozwój intelektualny dziecka, kompetencje językowe, wzbogacenie słownictwa i kreatywność poprzez wykorzystanie teatrzyku kamishibai, technik plastycznych lub technologii komputerowej.

Termin realizacji: październik 2021 – czerwiec 2022 r. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku lub następnych latach.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych (z języka angielskiego, niemieckiego, edukacji polonistycznej, edukacji plastycznej, plastyki, koła informatyczno – językowego, koła plastycznego, religii) jako element godziny lekcyjnej.

 Zespół realizujący innowację: Małgorzata Walczykiewicz, Iwona Król, Ewelina Zawodna, Elwira Wasiewicz, Karolina Kwiatkowska,  Elżbieta Kowalska, Alina Kowalik, Katarzyna Pieczyńska, Ewa Popek, Marika Wróbel, Martyna Grześkowiak, Danuta Tyborowska, Ewa Malawko.

Adresaci innowacji: Innowacja pedagogiczna adresowana jest do dzieci z oddziału przedszkolnego, klas 2-5 ( w tym chłopca z  klasy 2) uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie.

Warunki realizacji: Zostanie zakupiony Teatrzyk Kamishibai oraz wybrane przez nauczycieli karty z bajką/ baśnią/ opowiadaniem w wybranym języku.

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również „teatrem obrazkowym” albo „teatrem narracji”. Większość kamishibai to bajki, baśnie lub opowiadania składające się z 10–16 pięknie ilustrowanych kart z tekstem na odwrocie. Ich prezentowaniu towarzyszy wyjątkowy nastrój, powstający za sprawą przenośnego teatru, przy pomocy którego ilustrowane opowiadania są przedstawiane w formie papierowych „slajdów”. Technika i walory takiego przedstawienia pomagają osiągnąć magiczny efekt koncentracji, a ta forma opowiadania czy też czytania to prawdziwie teatralne doświadczenie. Gdy narrator odczytuje tekst i kolejno odkłada karty, przed widownią pojawiają się następne ilustracje utrzymujące zainteresowanie w aurze niezwykłości i magii. Opowiadania kamishibai mogą być zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne, a także wyrażać pedagogiczne podejście poprzez oparcie ich na takich wartościach, jak współpraca, miłość, przygoda, pomoc innym, odpowiedzialność, miłość do zwierząt, wytrwałość, współczucie, samoakceptacja, hojność. Kamishibai jest narzędziem edukacyjnym o szerokim zastosowaniu na różnych poziomach rozwijania umiejętności u dzieci, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu; 

sprawdza się ono m.in. przy czytaniu dzieciom, nauce opowiadania oraz czytania na głos, a także rysowaniu i pisaniu opowiadań przez dzieci, także z wykorzystaniem 

TIK: komputerowych programów graficznych. 

Cele główne innowacji:

 – Uczniowie poznają podstawowe wiadomości na temat papierowego teatrzyku kamishibai. 

– Nauczyciel przedstawi uczniom w formie teatrzyku Kamishibai  minimum jedną bajkę/ utwór/ opowiadanie w wybranym przez siebie języku (język polski, język angielski, język niemiecki).

– Uczniowie wykonają ilustracje do minimum jednej teatrzykowej wersji czytanego utworu/ bajki/ opowiadania/ tekstu w danym języku. Opracują do niej tekst, a następnie przedstawią ją przed klasą.

Ewaluacja:

  • Odbędzie się konkurs ilustracji wykonanych podczas innowacji.
  • Z przedstawień teatrzyków Kamishibai zostaną wykonane zdjęcia, filmiki, krótkie opisy działań.  Następnie zostaną one umieszczone na szkolnej stronie internetowej oraz platformie eTwinning, gdzie nauczyciele będą publikować wypracowane materiały i dzielić się nimi z nauczycielami z innych szkół. 
  • Wśród uczniów biorących udział w innowacji zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna.