Mikołaj zakończył realizację zadań z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Mogę być, kim chcę!. Podczas realizacji działań projektowych uczeń poznał zasady pracy, zakres czynności wykonywanych przez ludzi wykonujących wybrane zawody, niezbędne wyposażenie i urządzenia podczas wykonywania poszczególnych zadań.