Fundacja Szlachetny Bohater organizuje wielką zbiórkę dla Domów Dziecka z
Wielkopolski.
Co jest przedmiotem zbiórki?
Książki, puzzle, gry planszowe.
Czas trwania zbiórki: 6-20.09.2022 r.
Artykuły można dostarczyć do Martyny Grześkowiak – sala 21.