Dnia 24 czerwca 2022 r. uroczysty dzień zakończenia roku szkolnego 2021/2022 rozpoczęto uczestnictwem we Mszy Świętej. Następnie dyrektor szkoły i wychowawcy nagrodzili najlepszych uczniów za wysokie wyniki w nauce i wzorową postawę. Z klas 1-3 uczniowie otrzymali tarczę wzorowego ucznia oraz nagrodę książkową. Starsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Szkolne wyróżnienie dla ucznia z najwyższą średnią, otrzymała Maria Marciniak z kl.5b oraz Karolina Nowacka z klasy 8b. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru kolegom z klas VII przez opuszczających mury szkolne ósmoklasistów. Na zakończenie uroczystości absolwenci VIII klas przedstawili krótki program artystyczny oraz podziękowali wychowawcy,  gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły.
Zapraszamy do galerii.