W grudniu odbyła się w naszej szkole świąteczna zbiórka charytatywna pod nazwą “Paczuszka dla Maluszka”. Jest to akcja organizowana przez Fundację Małych Stópek na rzecz dzieci w domach samotnej matki, domach dziecka i hospicjach w całej Polsce. 

Według szacunków Fundacji Małych Stópek w tegorocznej edycji akcji “Paczuszka dla Maluszka” zebrano artykuły kosmetyczne o łącznej wartości ponad 10 mln złotych.  Nasza szkoła ma swój skromny udział w tym sukcesie. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę: naszym uczniom, ich rodzicom, dyrekcji i gronu pedagogicznemu. Jednocześnie zachęcamy do dalszych takich działań, bo dobro wraca!