W tym roku po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w działania mające na celu przypomnienie tabliczki mnożenia, a także propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. 

     Przygotowania do obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia rozpoczęliśmy już 13 listopada. Uczniowie klasy 2 po raz pierwszy zapoznali się z tabliczką mnożenia. Obejrzeli film wprowadzający, poznali zasadę związku mnożenia z dodawaniem. Wykonywali zadania w zeszycie ćwiczeń. Doskonalili znajomość poprzez gry matematyczne oraz zadania na stronie Wordwall. Wykonali kartę z tabliczką w zakresie 25 do nauki w domu. Natomiast na lekcjach matematyki uczniowie kl. 3 – 7 przypominali sobie tabliczkę mnożenia poprzez rozwiązywanie:

– łamigłówek, z których dowiedzieli się kto jest uznawany za twórcę tabliczki mnożenia    

   oraz gdzie znaleziono najstarszą tabliczkę mnożenia;

– „Tabliczek szczęścia” – pozytywnych przepowiedni;

– krzyżówek.

Wielu pozytywnych emocji dostarczyły takie gry jak „Muchy matematyczne” czy „Wyścigi”. Zaangażowanie uczniów również można było zaobserwować podczas przerw, gdy rozwiązywali stacje zadaniowe rozmieszczone w różnych miejscach w szkole. 

     17 listopada egzaminatorzy składający się z uczniów pod opieką nauczycieli matematyki sprawdzili „tabliczkową wiedzę” podczas egzaminów. Kto odpowiedział poprawnie na 5 pytań z losu otrzymał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.

     Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy aktywnie włączyli się w obchody XIII ŚDTM!

Szkolni koordynatorzy: Irena Nowak, Urszula Potaś, Ewa Popek i Marika Wróbel

Link do fotorelacji:

https://drive.google.com/drive/folders/1LXm13gHOxX_sYiptRMwkOOjMWnmRzkpL?usp=drive_link