Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 było: ” Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiednich decyzji”. W związku z powyższym uczniowie naszej szkoły odbyli w maju 5-dniową podróż do Paryża w poszukiwaniu: Prawdy, Dobra i Piękna. Czy znaleźli tam te wartości? Odpowiedzią są  prezentacje przygotowane przez uczniów kl. 6a.