Z naszej szkoły 24 wybranych uczniów w okresie od listopada do 15.03.2022 r. pod opieką Pani Mariki Wróbel i Pani Małgorzaty Walczykiewicz bierze udział w standaryzacji narzędzia służącego do diagnozy stylów uczenia się oraz funkcji poznawczych – PRO-LERN Teens. Celem pilotażu jest zebranie jak największej ilości danych do standaryzacji
narzędzia PRO-LEARN Teens w ramach projektu “Fostering children’s learning process & cognitive abilities through holistic approach & innovative methods – PRO-LEARN” (Nr projektu 2019-1-PL01-KA201-065726) realizowanego w ramach programu Erasmus+ (Edukacja Szkolna).