Rada Rodziców wybrała firmę, która w tym roku będzie ubezpieczała dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegóły na załączonym plakacie. Informacje na temat ubezpieczenia będą również przekazywać wychowawcy podczas wrześniowych spotkań z rodzicami.