I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się międzyszkolny konkurs
przeprowadzony w ZSP w Mielżynie
Konkurs powstał z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego :
Elwiry Wasiewicz i Karoliny Kwiatkowskiej
II. CELE KONKURSU

 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.
 2. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
 3. Sprawdzenie wiedzy uczniów o Wielkiej Brytanii , Kanadzie, Stanach
  Zjednoczonych , Australii i Nowej Zelandii.
 4. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach
  anglojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
 5. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka
  angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz stworzenie
  szansy wygrania.
  III. ZAKRES MATERIAŁU
 6. Konkurs sprawdzi wiedzę uczniów w zakresie szeroko pojętej kultury i obyczajów
  krajów anglojęzycznych (Wielka Brytania, Irlandia, USA, Kanada, Australia)
  zawartych w programie nauczania języka angielskiego, przekazywanych na
  zajęciach pozalekcyjnych, w TV, itp. Pytania będą również dotyczyły podstawowej
  znajomości geografii, historii i życia codziennego: stolice, popularne miasta, zabytki,
  dawni i obecni przywódcy, sławne osoby i postaci fikcyjne, święta …
  IV. KOMISJA KONKURSOWA
 7. Podczas trwania konkursu w komisji będą obecni organizatorzy.
 8. Prace konkursowe sprawdzane będą przez nauczycieli języka angielskiego.
  V. PRZEBIEG KONKURSU
 9. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 3-8 szkoły podstawowej w dwóch
  kategoriach kl. 3-4, 5-8.
  2. Konkurs odbędzie się dnia 06.10.2022 r. na 3 godzinie lekcyjnej ( zbiórka pod
  pokojem nauczycielskim)
 10. Konkurs składa się z jednego etapu w formie pisemnej w języku polskim.
  VI. WYNIKI
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu.
 12. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymają
  dyplomy oraz nagrody, przewidziane są również dyplomy dla pozostałych
  uczestników.