7– 8 października 2021 

Miedzeszyn, Warszawa 

CEL SZKOLENIA 

Uczenie się od siebie metod, rozwiązań, które uczestnicy wprowadzili do praktyki zawodowej w efekcie  realizacji projektu Erasmus+ oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów  upowszechniania rezultatów projektów. 

UCZESTNICY 

Realizatorzy projektów Erasmus+ reprezentujący projekty, w których wypracowuje się rezultaty pracy  intelektualnej. 

PROWADZĄCY 

Anna Szlęk – trenerka akredytowana przy programie Erasmus+, myślenie wizualne, sesja prezentacji  rezultatów 

Joanna Jędrzejczak – trenerka akredytowana przy programie Erasmus+, upowszechnianie rezultatów, sesja  prezentacji rezultatów 

Agnieszka Fijałkowska – Erasmus+ 

Edward Torończak – networking, Erasmus+ 

DZIEŃ I – 7 października

11.30 Rejestracja uczestników
12.00 – 13.00 Rozpoczęcie seminarium
13.15 – 14.30 Erasmus+ 2021 – 2027 – oferta nowej odsłony programu i doświadczenia z I rundy  składania wniosków
14.30 – 15.30 Obiad
15.30 – 17.00 Podziel się sukcesem – prezentacja rezultatów wypracowanych w projektach  Erasmus+ oraz doświadczenia realizatorów projektów
17.00 – 17.30 Przerwa kawowa
17.30 – 18.30 cd. Podziel się sukcesem – prezentacja rezultatów wypracowanych w projektach  Erasmus+ oraz doświadczenia realizatorów projektów
19:00 Kolacja

DZIEŃ II – 8 października 

9.00 – 10.30 GRUPA I Upowszechnianie rezultatów  projektówGRUPA II Myślenie wizualne
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 GRUPA I Myślenie wizualneGRUPA II Upowszechnianie rezultatów projektów
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 14.00 Sesja networkingu  Zakończenie szkolenia
14.00 Obiad

Networking, czyli jak dać się poznać i nawiązać relacje projektowe, biznesowe. 

Upowszechnianie rezultatów projektów, czyli o tym, w jaki sposób wykorzystać zdjęcia w promowaniu  rezultatów w mediach społecznościowych oraz o tym jak zwiększyć zasięgi kampanii facebookowych, w tym  płatnych, do upowszechniania rezultatów projektów. 

Myślenie wizualne, czyli jak wykorzystać rysunki oraz inne elementy graficzne w upowszechnianiu  rezultatów projektu. Podczas warsztatu pojawią się podstawowe elementy wizualnego alfabetu w tym  postaci, ikony, symbole oraz ramki. 

Nowy Erasmus+, czyli o zasadach nowej odsłony programu i o pierwszych doświadczeniach z oceny  wniosków w nowej formule.

W szkoleniu wzięła udział Urszula Potaś – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie oraz Małgorzata Walczykiewicz – nauczyciel języka niemieckiego.