Trwa rekrutacja do Przedszkola i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie. Obowiązujące wnioski i klauzulę informacyjną można pobrać z naszej strony internetowej. Wystarczy wejść w kafelek RODZIC/dokumenty do pobrania.

Poniżej są zamieszczone załączniki do Zarządzenia nr 13/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z terminami postępowań rekrutacyjnych.