Zapraszamy całą społeczność szkolną do założenia 21.03 dwóch skarpetek nie do pary w różnych, wesołych kolorach. Poprzez założenie różnokolorowych skarpetek dajemy wyraz tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa i ich rodzinami!