Mikołaj z klasy 2 zrealizował zadania projektowe przeznaczone na styczeń:

– Kolekcjoner – oglądanie albumów filatelistycznych, zaprojektowanie pocztówki,

– Margherita – zajęcia dydaktyczne „PIZZA”,

– Czary-Mary – zabawy z wykorzystaniem kart.