W związku ze zbliżającym się zdalnym nauczaniem na stronie internetowej szkoły zamieszczamy link do „Rozporządzenia MEiN w sprawie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.