Dnia 1 września 2021 r. w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Mielżynie odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Po mszy  w tutejszym kościele uczniowie, rodzice oraz nauczyciele zgromadzili się na boisku szkolnym,  gdzie powitała wszystkich dyrektor szkoły Urszula Potaś. Swoją obecnością w tym uroczystym dniu zaszczycił nas w-ce burmistrz p. Marek Wiatrowski. Pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią p. D. Tyborowską oraz rodzicami spotkali się w sali klasowej. Dyrektor szkoły przekazała uczniom ważne wiadomości dotyczące organizacji  roku szkolnego 2021/2022 .W drugiej części spotkania pracownikom szkoły  zostały wręczone podziękowania za długoletnią pracę. Nauczycielom p. Urszuli Potaś, p. Beacie Bil-Gurzędzie oraz sekretarz szkoły p. Justynie Pijaczyńskiej. Na zakończenie uroczystości, dyrektor szkoły  wraz z burmistrzem złożyli życzenia całej społeczności szkolnej.