Regulamin przedszkolnego konkursu recytatorskiego

Rodzinny konkurs recytatorski z okazji Międzynarodowego Dnia Książki – “ Mam talent”  

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim, który odbędzie się w naszym przedszkolu w ZS-P w Mielżynie. Uczestnicy przygotowują wiersze z repertuaru Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima.

REGULAMIN  KONKURSU RECYTATORSKIEGO „ MAM TALENT”

Konkurs recytatorski przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat i ich rodziców.

Organizator konkursu:

Alina Kowalik i Elżbieta Kowalska

Koordynator konkursu : Alina Kowalik 

II. Cele konkursu:

1.Popularyzowanie poezji dziecięcej.

2.Rozwijanie zdolności recytatorskich.

3.Zainteresowanie dzieci poezją.

4. Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami 

5.Rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności.

Zasady uczestnictwa

– konkurs przeznaczony jest dla dzieci  w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców

– prezentacja krótkiego utworu poetyckiego Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima 

– mile widziane stroje tematyczne,

– do udziału w konkursie dzieci przygotowują się w domu wraz z rodzicami. 

– zgłoszenie do konkursu należy kierować do P. Aliny Kowalik i Elżbiety Kowalskiej – konkurs recytatorski odbędzie się w przedszkolu w ZS-P w Mielżynie dnia  25 kwietnia o godzinie  12:30  w sali korekcyjnej .

Kryteria oceny

Jury powołane przez organizatora dokona oceny

według kategorii wiekowych:

– 3 – 4 latki

– 5- 6 latki

oraz następujących kryteriów:

– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

1. interpretacja tekstu ,

2. ogólny wyraz artystyczny  (gest sceniczny, element ruchu, strój).

Jury:

– komisja ogłosi werdykt po wysłuchaniu wszystkich uczestników,

– każdy członek komisji przyznaje punkt w skali 1do 5,

– w przypadku jednakowej liczby punktów głos decydujący ma Przewodniczący Komisji,

– decyzja Komisji jest niepodważalna,

– Komisję Konkursową powołuje organizator.

Nagrody dla laureatów będą zasponsorowane przez Rady Rodziców

W każdej grupie wiekowej przyznane będą I, II, III miejsce.

Przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy za I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz słodki upominek.

Organizatorzy: Alina Kowalik i Elżbieta Kowalska