W wyniku pozytywnej weryfikacji złożonej w styczniu 2022 r.  przez GiM Witkowo  Aplikacji o Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina”  zakupiono sprzęt informatyczny m.in. dla placówek oświatowych, dla których GiM Witkowo jest organem prowadzącym. Nasza szkoła otrzymała 14 stacji roboczych oraz 14 monitorów do pracowni informatycznej.