W tym roku szkolnym nasza szkoła weźnie udział w projekcie niemieckojęzycznym wraz ze szkołami ze Słowenii, Czech, Chorwacji, Danii, Czech, Słowacji, Ruminii, Włoch, Grecji.
Słoweński UNICEF organizuje akcję: robienie lalek z tkaniny i przekazywanie jej organizacji UNICEF. Wówczas każdy może »adoptować« (kupić) takie lalki i przekazać pieniądze na pomoc biednym dzieciom na całym świecie. Ktokolwiek „adoptuje” lalkę, również pisze kartkę do osoby, która ją zrobiła.
My w naszym projekcie wysyłamy zaadoptowane lalki w podróż do Europy. Nasze lalki chciałyby poznać różne kraje partnerskie, przyjrzeć się miastom i szkołom. Co jest w nich typowego, a co nie? Jakie przygody przeżyją? Co dobrego zjedzą? Czego się nauczą? kogo spotykają? … Zostają po dwa tygodnie w każdym miejscu/kraju. W tym czasie uczniowie mają czas na robienie zdjęć, tworzenie filmów, a przede wszystkim na pisanie wpisów do pamiętnika z punktu widzenia lalek. I – co bardzo ważne – z każdego miejsca wysyłają przynajmniej jedną kartkę do swojej „mamy” (osoby, która ją zrobiła). Po dwóch tygodniach lalki wędrują dalej (pocztą) i razem z nimi kartka z (możliwym do zrealizowania) życzeniem, które spełni się w następnym mieście/szkole. W międzyczasie uczniowie współpracują w międzynarodowych zespołach. Dowiadują się, czym jest UNICEF, jakie działania organizuje w różnych krajach, opisują lalki, robią kartki dla „matek” lalek, tworzą wielojęzyczny słowniczek z terminami pasującymi do tematu...
Naszym produktem końcowym powinna być ciekawa strona TwinSpace oraz eBook/fotoksiążka dokumentująca europejską podróż lalek.