„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie były ze sobą powiązane i stworzyły logiczną całość. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, podczas których podnosili swoje kompetencje informatyczne. Podczas szkoleń nauczyciele nabyli umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań TIK. Dzięki temu nasza szkoła otrzymała 15 laptopów, 15 toreb i  15 myszy optycznych, w które została wyposażona sala 32.