Podziękowanie za udział w akcji w roku szkolnym 2022/2023. W tym roku będzie kontynuacja, która odbędzie się w dwóch formach: zbiórki ubrań oraz zbiórki kasztanów.