Pierwsze półrocze pracy w roku szkolnym 2021/2022 mamy już za sobą. Zwyczajowo zostało ono podsumowane na apelu, który odbył się 25 lutego. W pierwszej części M. Marciniak i J. Grylewicz zaprezentowali i omówili przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, które przedstawiały wyróżnionych uczniów oraz udział  klas 1-3 w różnych wydarzeniach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. Ósmoklasistki M. Manuszak, M. Serdyńska i W. Sybilska omówiły wyniki klasyfikacji klas IV – VIII szkoły podstawowej. Następnie pani dyrektor U. Potaś wręczyła dyplomy uczniom z wysokimi i bardzo wysokimi wynikami w nauce oraz ze 100% frekwencją.

Rozdano także dyplomy za udział w  konkursach. Wyróżnienia otrzymały uczennice  kl. VIIIa i VIIIb za prace społeczno-użyteczne na rzecz biblioteki szkolnej. Klasa I, II, IV za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkursie czytelniczym. Uczeń klasy II Jakub Szymański otrzymał dyplom i nagrodę za zajęcie I miejsca w ilości wypożyczonych książek,  a Oskar  Pilarczyk uczeń klasy IV otrzymał tytuł najlepszego Łącznika klasowego.

Ważnym punktem apelu była część artystyczna pt.: ”Wierni tradycji” poświęcona bohaterom – Powstańcom Wielkopolskim, którą zaprezentowali uczniowie kl. VIIIb pod opieką p. G. Grzybowskiej i p. Romana Organiściaka.

Na zakończenie apelu pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom pomyślności w II półroczu.