Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” było
innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.
Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma
zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.
W naszej szkole projekt realizowany był na zajęciach rewalidacyjnych w klasie 3.
Wykonywane były m.in. takie zadania jak: ścieżka sensoryczna, sensoryczny spacer,
sensoryczna plastyka.
Zapraszamy do galerii.