W dniach 11-15 czerwca 2018r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ „Water = Wisdom and Activity through Enjoyable Realisation”. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z trzech krajów partnerskich: Czech, Słowacji i Polski.

Pierwszego dnia wizyty miało miejsce uroczyste powitanie gości. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, rodzice uczniów biorących udział w projekcie, nauczyciele wraz z Dyrekcją oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik, Przewodniczący Komisji Oświaty – Tadeusz Śliwecki.

Wszystkie grupy przedstawiły prezentacje o swoich krajach, gminach, miejscowościach i szkołach. Przedszkole zaprezentowało krótką część artystyczną. Na zakończenie części oficjalnej zabrał głos Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo życząc udanej współpracy.

W dalszej części dnia odbyły się warsztaty. Pracowaliśmy w sześciu grupach pięcioosobowych.  Każda grupa wykonała sześć zadań związanych z wodą:

– układanie słówek w różnych językach;

– układanie domina “Bieg rzeki”;

– budowanie z masy solnej modelu rzeki od źródła do ujścia;

– malowanie żabek;

– ozdabianie ramek na zdjęcia;

– badanie rzeki w wyznaczonym punkcie.

Po pysznym obiedzie, wylosowana grupa dokonała podsumowania dnia.