Mikołaj z klasy 2 zrealizował zadania projektowe przeznaczone na październik:

– Ludzie listy piszą  – przystąpienie do ogólnopolskiej wymiany pocztówkowej,

– Dzień Listonosza – poznanie zawodu listonosza,

– Gdzie puka sztuka? – udział w warsztatach plastycznych,

– Wierny przyjaciel – udział w szkoleniu edukacyjno-obronnym.

Fotorelacja:

https://docs.google.com/document/d/1ZJdJhdbb49Iz41UQSn57y4H4zkLwR3ucla0hoK4eUIA/edit?usp=sharing