Zgodnie z tradycją naszej szkoły 12 października 2021 roku pierwszoklasiści zostali przyjęci  do grona czytelników biblioteki. Celem uroczystości było zachęcenie uczniów do korzystania                      z zasobów szkolnej biblioteki, wypożyczania i czytania książek, a co za tym idzie – rozwijania wyobraźni, pogłębiania wiedzy i umiejętności czytania, przeżywania, poznawania pozytywnych postaw społecznych. 

Uczniowie klasy pierwszej wykazali się znajomością baśniowych postaci H.CH. Andersena, znanych i lubianych wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Zapoznali się z pracą bibliotekarza, regulaminem biblioteki. Ciekawość i dociekliwość uczniów została zaspokojona wyczerpującymi informacjami bibliotekarza. Po takim wprowadzeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika w obecności wych p.Danuty Tyborowskiej i bibliotekarza szkolnego. Uczniowie przyrzekli, że zawsze będą szanować książki, korzystać  z ich mądrości i rad, czerpać radość z czytania, wypełniać obowiązki czytelnika. Przyrzeczenie  pierwszoklasiści  poświadczyli własnoręczną pieczęcią- odbiciem palca na przygotowanej przez bibliotekarkę tablicy pamiątkowej. Każdy uczeń wypożyczył książeczkę, którą obiecał przeczytać.  Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali książeczkę do samodzielnego uzupełnienia.                   

 Naszym najmłodszym czytelnikom, cała społeczność uczniowska życzy wytrwałości i zapału             w rozwijaniu swoich umiejętności, zdobywania wiedzy, zaspokajania ciekawości.