Dziś uczestniczyliśmy w międzynarodowej akcji #OutdoorClassroomDay . Uczniowie naszej szkoły spędzili lekcje języka angielskiego w tym dniu na dworze. To wydarzenie było świetną okazją do powtórki słownictwa w klasach 1-3. Dzieci zagrały w zmodyfikowane wersje tradycyjnych gier: kolory, klasy, kolanko, skakały na skakance a także wybrały się na poszukiwania owadów ukrytych w szkolnych terenach zielonych. Uczniowie klas 4-8 rozwiązywali quiz o Polsce. Ich zadaniem było odszukać pytania ukryte w różnych miejscach na boisku szkolnym i odpowiedzieć na nie. Pogoda sprzyjała naszym zabawom na świeżym powietrzu.

Fotorelacja: https://drive.google.com/drive/folders/1r6RheFzGs0Z2f2ClWXWf1x__7tYZJPC6?usp=sharing