Od 20 grudnia 21 r. do 9 stycznia 22 r. przechodzimy na nauczanie zdalne. Poniżej zamieszczam informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w tym czasie.

PROCEDURY FUNKCJONWANIA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W MIELŻYNIE
W DNIACH OD 20 GRUDNIA 2021 R. DO 9 STYCZNIA 2022 R.

PRZEDSZKOLE
1. Przedszkole pracuje w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie będą dowożone 20, 21 i 22 grudnia 2021 r. oraz 3, 4 i 5 stycznia 2022 r.
3. 7 stycznia nie będzie dowozów.
4. W/w dniach dla dzieci będą przygotowywane obiady.
SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Zajęcia zdalne będą odbywały się w dniach 20, 21 i 22 grudnia 2021 r. oraz 3, 4, 5 i 7 stycznia 2022 r.
2. Zajęcia zdalne będą prowadzone dla uczniów od godziny 8.30 do 13.50 według poniższego planu:
8.30 – 9.00
9.10 – 9.40
9.50 – 10.20
10.30 – 11.00
11.10 – 11.40
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10
13.20 – 13.50

3. Uczniowie, którzy na zajęcia zdalne będą łączyć się ze szkoły, będą mogli jeść obiady w stołówce szkolnej.
4. Od 17 grudnia będzie możliwość odbioru przez rodzica/opiekuna laptopa do nauki zdalnej.
5. Na lekcje zdalne uczniowie będą zapraszani przez nauczycieli z wykorzystaniem adresów mailowych z rozszerzeniem imięnazwisko@szkolamielzyn.pl.
6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem:
– dziennika elektronicznego;
– materiałów dostępnych m.in. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnych;
– materiałów dostępnych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej;
– materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
– innych, niż wyżej wymienione, materiałów wskazanych przez nauczyciela;
– narzędzi do prowadzenia lekcji online, np. Microsoft Teams i Google.
7. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez:
dziennik elektroniczny; wideokonferencje; kontakt mailowy; rozmowę telefoniczną.
8. Zajęcia zdalne mogą przebiegać w dwóch trybach: synchronicznym – komunikowanie
w czasie rzeczywistym (on-line) oraz z przesunięciem w czasie, czyli trybie asynchroni-
nicznym.

9. Podczas nauki zdalnej uczeń może być oceniany m.in. za:
karty pracy;
kartkówki;
sprawdziany;
wypracowania lub dłuższe wypowiedzi pisemne;
projekty;
quizy online;
wypowiedzi i aktywność podczas zdalnych lekcji;
prace plastyczne;
prezentacje;
zadania dodatkowe – nieobowiązkowe;
inicjatywę w zakresie aktywności ruchowej.