Dnia 18 kwietnia 2024 r. w naszej szkole przeprowadzony został Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny” organizowany przez firmę DELTA. Rozgrywał się on w czterech kategoriach wiekowych: klasa 2, klasy 3 – 4, klasy 5 – 6 oraz klasy 7 – 8. 

Do konkursu przystąpiło 17 uczniów klas 2 – 7. Zadaniem uczestników było rozwiązanie w ciągu 60 minut testu zawierającego 21 zadań zamkniętych o różnym stopniu trudności.  

    Zgodnie z otrzymanymi 13 maja 2024 r. wynikami tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu otrzymali:

  • Szymon Stranz kl. 4;
  • Kornelia Kroczka kl. 5.

Gratulujemy wszystkim, którzy rozwijają swoje matematyczne pasje i podejmują trud w przygotowaniu się do konkursu.