Nasza szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu, kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci, jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swojego wykształcenia.

Szkoła stara sie w sposób ciekawy i interesujący organizowac czas wolny uczniom. Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyc na pomoc swoich nauczycieli, którzy wspierają młodzież w jej rozwoju oraz umacniają w niej poczucie własnej wartości. Nasza szkoła troszczy sie o to, by każdy czuł się tutaj bezpiecznie, dba aby wszyscy uczniowie mieli wpływ na to, co się dzieje w szkole i zawsze spotykali się z przyjaźnią i szacunkiem ze strony wszystkich pracowników szkoły.

Jak w każdej szkole tak i u nas istnieje wiele kół zainteresowań, które gromadzą po lekcjach uczniów pragnących dowiedziec się czegoś więcej, ponad to co było na lekcji.

W naszej szkole uczniowie mają możliwośc uczenia się juz od czwartej klasy szkoły podstawowej dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego.