Zakończenie uczestnictwa w NPRCz
Nasza szkoła od września do grudnia realizowała zadania programu czytelniczego. Przystąpienie do programu wiązało się nie tylko z zakupem nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, dzięki dotacji uzyskanej z budżetu państwa, ale także z koniecznością prowadzenia działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród  dzieci i młodzieży.  Zadania, z którymi przyszło nam się zmierzyć to m.in. udział w projektach czytelniczych:

1. Julian Tuwim- spotkanie z poetą.
2. Poznajemy świat wartości,
3.  Wiersze znane i lubiane- poznajemy twórczość J. Brzechwy.
4. Komiksowe story cubes. Tak powstaje komiks…
5. Kolorowy świat Pana Kleksa.
6. W świecie Tolkienowskich bohaterów.
7. Wspaniały świat wynalazków na podstawie książki ” Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.
8. Poznaję świat i ludzi z „Małym Księciem”.
9. Książki czytam i polecam. Zaciekawić czytaniem…
10. Czy bohaterowie Kamieni na szaniec mogą być wzorem do naśladowania przez współczesną młodzież?
Zorganizowaliśmy też akcje promujące czytelnictwo:
1. Ranking najciekawszych książek.
2. Debatę pod hasłem -Po co czytać?
3. Konkurs na plakat reklamujący czytanie.
4. Dwie wystawy promujące nowości wydawnicze i prace uczniów, którzy wzięli udział w projektach.
5. Dzień głośnego czytania.
6.  Czytajmy razem!- W świecie baśni Andersena.
7. Lapbooki ulubionych książek.
W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Witkowie ogłosiliśmy konkurs literacko-plastyczny-  Ulubiona lektura w komiksie.
Na zakończenie programu uczniowie wypełnili ankiety, z których dowiedzieliśmy się, że:
1.  82% wzięło udział w programie czytelniczym.
2. 43,6 % ankietowanych uważa udział w projektach za bardzo interesujący i tyle samo % za  ciekawy.
3. 59 % ankietowanych przyznało się, że udział w programie zwiększył u nich zainteresowanie czytaniem.
Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa wzbogaciliśmy księgozbiór biblioteki o nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży. Program otworzył możliwości do nowych działań w bibliotece i w szkole.