W dniu 10. 06.2020 r. odbyła się kolejna lekcja międzynarodowa, w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele: z Czech, Hiszpanii, Bułgarii, Grecji i Polski. Tematem spotkania był wpływ handlu na rozwój naszych krajów.

W ramach tej lekcji przygotowano prezentację, która została uczniom wcześniej udostępniona, a podczas lekcji uczniowie wzięli udział w quizach, przygotowanych w języku angielskim i niemieckim w programie Quizzis.