Mikołaj z klasy 2 zrealizował zadania projektowe przeznaczone na maj:

– Od morza aż do Tatr – udział w apelu „Majowe Święta”,

– Pożar – zajęcia edukacyjno-profilaktyczne związane z tematem bezpieczeństwa,

– Skarby przeszłości – wizyta w muzeum.