Mikołaj z klasy 2 zrealizował zadania projektowe przeznaczone na listopad:

– Mój wynalazek – poznanie najważniejszych wynalazków ludzkości,

– Wolność Polsko – zajęcia edukacyjne o charakterze patriotycznym,

– Dziecka prawa do ważna sprawa – przeprowadzenie zajęć dydaktycznych o prawach dzieci.