Od września 2021 r. kilkoro nauczycieli z naszej szkoły bierze udział w projekcie „Lekcja:Enter”. Jest to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

W ramach tego projektu odbyły już się 4 lekcje otwarte. Na lekcjach informatyki prowadzonych przez p. M.Walczykiewicz w klasie 4 „My i nasz mbot” uczniowie samodzielnie programowali swoje mboty w programie mblock. W klasie 5b była to lekcja „Wyścig samochodów”, podczas której zadaniem uczniów było odtworzenie zaprezentowanej przez nauczyciela w programie Scratch symulacji wyścigu samochodów. Natomiast na lekcjach j. angielskiego prowadzonych przez p. E. Wasiewicz w klasie 5a „Places in town – vocabulary” uczniowie poznawali nazwy miejsc i budynków znajdujących się w mieście oraz utrwalali znajomość przyimków miejsca. W klasie 8a była to lekcja „London landmarks”, podczas której uczniowie poznali najciekawsze miejsca w stolicy Wielkiej Brytanii. Lekcje były przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi TIK m.in. learningapps, wordwall, canva, kahoot, mentimeter.