23 czerwca 2022 r. w przeddzień zakończenia roku szkolnego, wręczono nagrody  i wyróżnienia za udział w różnych konkursach i akcjach na szczeblu szkolnym i ogólnopolskim. Swoich uczniów nagrodzili także wychowawcy i nauczyciele za pracę na rzecz szkoły, klasy, biblioteki oraz za aktywny udział w kołach zainteresowań.

Zapraszamy do galerii.