W naszej szkole w styczniu 2023 r. pracowaliśmy z zakupionym sprzętem na zajęciach rewalidacyjnych,  Kole Informatyczno-Językowym, Kole Technicznym, Informatyce. 

Wykorzystywaliśmy zestawy Lego Spike, Abilix, zestaw Scottie Go, roboty Photon, tablety, narzędzia techniczne.