W naszej szkole w grudniu 2022 r. pracowaliśmy z zakupionym sprzętem na zajęciach rewalidacyjnych,  Kole Informatyczno-Językowym, dodatkowych warsztatach zorganizowanych podczas Jesiennego Koncertu w naszej szkole, warsztatach dla klasy 1 i 3 oraz zajęć indywidualnych dla chętnych uczniów.

Wykorzystywaliśmy drukarkę 3D, zestawy Lego Spike, Abilix, zestaw Scottie Go, roboty Photon, tablety, lampy studyjne, aparat fotograficzny, gimbal, mikrofony, narzędzia techniczne.