Uczniowie klasy 3, 4, 5a, 5b, 7a, 7b, 8b podczas lekcji Informatyki, zajęć komputerowych, Koła Informatyczno-Językowego uczyli się programowania za pomocą tabletów oraz zestawów Scottie Go.